Hvordan sender jeg melding til en nummerliste som ikke ligger i SkoleSMS?

Noen ganger kan det være nyttig å sende melding til en liste over nummer, som ikke er registrert i SkoleSMS. Dette kan være å sende velkomstmelding til neste års kull, før de er lagt inn i skoleadministrativt system eller i SkoleSMS.

Animasjonen over viser hvordan du kan sende melding til en liste av nummer. Listen består av tekst og har ett nummer per linje.