Kan flere brukere motta den samme meldingen?

Det er ingen begrensning på hvor mange brukere som kan motta en melding. Har flere brukere det samme kodeordet, så vil alle motta meldingen.