Hvordan oppretter jeg en gruppe?

Du må ha administratorrettigheter for å opprette grupper. Hvis du ikke har administrasjonsrettigheter, kan en av de andre administratorene opprette gruppen for deg eller gi deg tilgang.

Klikk på Grupper.

Klikk på Ny Ny gruppe

  1. Gi gruppen et navn
  2. Legg til medlemmer ved å søke etter en etter en
  3. Klikk Lagre

En enklere måte å legge til mange medlemmer på:

Hopp over #2 i forrige beskrivelse og lag en tom gruppe. Ofte er grupper basert på kontakter fra andre grupper. Vi skal nå gå gjennom hvordan du kan kopiere mange personer og legge de inn i den nye gruppen.

Klikk på Grupper.

  1. Søk etter gruppen du ønsker å kopiere kontakter fra
  2. Klikk på gruppen

Klikk på Medlemmer.

Kryss av de personene du ønsker å kopiere. Kanskje er det enklere å bruke Merk Alle og heller fjerne krysset for de du ikke ønsker å ha med over.

Klikk så på Kopier valgte til gruppe.., og velg gruppen du opprettet tidligere.

Muligheten for å krysse av kontakter og knappen Kopier valgte til gruppe.. finner du også under Kontakter. Listen du plukker fra vil være alle kontaktene på skolen.