Hvordan importerer jeg en liste med kontakter i SkoleSMS?

Det er mulig å importere en liste med kontakter i SkoleSMS ved å kopiere og lime inn fra f.eks Excel. Denne metoden er ment for engangsimportering f.eks ved begynnelsen av nytt skoleår. Den er ikke ment for regelmessig oppdatering av kontaktinformasjon, da den kun legger til ny data, ikke oppdater eksisterende.

En import gjøres ved at alle verdier, med unntak av eventuelle kolonnenavnen, kopieres fra Excel-arket inn i SkoleSMS ved å klikke på Last opp fra tekstfelt... knappen. Du vil så måtte velge fra nedtrekksmenyene hva de forskjellige kolonnene fra Excel-arket skal bety i SkoleSMS. For å faktisk utføre importeringen, må du til slutt klikke på Importer data knappen. Se animasjon under for demonstrasjon av hvordan det kan gjøres.

Vær oppmerksom på at gruppene Alle elever og Alle ansatte må finnes før importering utføres.

Animasjonen under viser hvordan dataen ser ut i SkoleSMS etter import.