Kontaktinformasjon

Ved å klikke på en kontakt kan man hente frem all kommunikasjon med den enkelte foresatte/eleven samt informasjon om relasjoner og gruppetilhørighet.